Turk PDR (Uzm. Klinik Psk. Serdal GÜR)
http://www.turkpdr.com/makale/psikoloji-ve-psikolojik-danismanlik-kuramlari/dinamik-psikoterapi-520.htm

Dinamik psikoterapi (29.09.2013)

İnsan doğasına Freud’un bakışı temelde deterministiktir. Freud’a göre, kişiliği özellikle yaşamın ilk altı yılında geçirilen önemli psiko-seksüel aşamalarda mantık dışı (irrasyonel) güçler, bilinçdışı motivasyonlar, biyolojik ve içgüdüsel dürtüler belirlemektedir.


İnsan doğasına Freud’un bakışı temelde deterministiktir. Freud’a göre, kişiliği özellikle yaşamın ilk altı yılında geçirilen önemli psiko-seksüel aşamalarda mantık dışı (irrasyonel) güçler, bilinçdışı motivasyonlar, biyolojik ve içgüdüsel dürtüler belirlemektedir.İnsan Doğası Görüşü       İnsan doğasına Freudun bakışı temelde deterministiktir. Freuda göre, kişiliği özellikle yaşamın ilk altı yılında geçirilen önemli psiko-seksüel aşamalarda mantık dışı (irrasyonel) güçler, bilinçdışı motivasyonlar, biyolojik ve içgüdüsel dürtüler belirlemektedir.       Freudun kuramında içgüdüler temeldir. Başlangıçta, cinsel enerjinin yerine geçen libido ifadesini kullanmasına rağmen daha sonra, tüm yaşam içgüdülerinin enerjisi sözcüklerini kullanarak bu ifadenin kapsamını genişletmiştir. Bu içgüdüler bireyin yaşamının ve türünün sürdürülmesi amacına hizmet etmekte, büyüme, gelişme ve yaratıcılık doğrultusunda bireyi yönetmektedir. Bu kitabın tüm baskılarında bu bölümdeki fikirlerin güncelleştirilmesi ve yararlı bilgilerin eklenmesi konusunda Dr. William Blau ve Dr. J. Michael Russella teşekkür etmek isterim. Ayrıca Dr. Art Pomponioda bu bölümün oluşturulmasında görüş ve önerileri ile katlıda bulunuştur.Libido, bunun ötelerine gitse de, cinsel enerjiyi kuşatan motivasyonun bir kaynağı olarak anlaşılmalıdır. Freud, yaşam içgüdüleriyle ilgili kavramına tüm zevk veren eylemleri dahil etmiş ve yaşamın en büyük hedefinin acıları engelleyerek, zevk almak olduğunu belirtmiştir.       Freud ayrıca, kişiyi saldırganlığa iten ölüm içgüdülerinin var olduğunu da kabul etmektedir. Zaman zaman, davranışları yoluyla kişiler, bilinçaltlarındaki ölüm isteğini, kendilerini ve başkalarını incitme arzularını göstermektedirler. Bu saldırgan dürtülerle başa çıkmak insan türünün başlıca uğraşıdır. Freuda göre, hem cinsel hem de saldırgan dürtüler, kişinin neden o şekilde davrandıklarının  en güçlü belirleyicisidir.  ( Kaynak:Dr.Gerald Korey )
Turk PDR (Uzm. Klinik Psk. Serdal GÜR)
http://www.turkpdr.com/makale/psikoloji-ve-psikolojik-danismanlik-kuramlari/dinamik-psikoterapi-520.htm