Turk PDR (Uzm. Klinik Psk. Serdal GÜR)
http://www.turkpdr.com/sozluk/katarsis-arinma-54.htm

Katarsis (Arınma) (10.12.2012)


Aristo, Yunancada arınma anlamına gelen katarsis sözcüğüyle bir tiyatro gösterirsinin seyirciler üzerindeki arındırıcı etkisinden söz ediyordu. Bu sözcük psikanaliz öğretisinde rahatsızlığa neden olacak duygu yüklerinin uygun bir boşaltım alanına akarak kişinin arınmasını öngören bir yöntem için kullanılmaktadır. Moreno'ya göre psikodramada da bir tiyatro oyunu aracılığıyla kişi iç çatışmalarını yaşayarak onlardan kurtulmakta ve böylece arınmaktadır. 
Turk PDR (Uzm. Klinik Psk. Serdal GÜR)
http://www.turkpdr.com/sozluk/katarsis-arinma-54.htm