Turk PDR (Uzm. Klinik Psk. Serdal GÜR)
http://www.turkpdr.com/sozluk/maladaptif-61.htm

Maladaptif (18.01.2015)


Çevreye uyum göstermeyen; uyumsuz; maladaptif. Kişinin yaşamın sorunlarıyla ve stresiyle başa çıkma yetisi açısından işlevsiz veya uygunsuz olan zihinsel etkinlikleri veya davranışları için kullanılan ortak bir terim.
Turk PDR (Uzm. Klinik Psk. Serdal GÜR)
http://www.turkpdr.com/sozluk/maladaptif-61.htm